• +359 886 316 112 +359 431 85017
  • Условия / Договор

   Изтегли договор за наемане... ТУК

     

    

   Условия за наемане на кемпер

   РЕЗЕРВАЦИЯТА Е ВАЛИДНА САМО СЛЕД ПОПЪЛНЕНА И ИЗПРАТЕНА РЕЗЕРВАЦИОННА ФОРМА ОТ САЙТА И СЛЕД ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ НАШ СЛУЖИТЕЛ ! РЕЗЕРВАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН НЕ СЕ ПРИЕМА!

   1. Резервация

   Резервацията може да се направи: 
   А/ До 4 седмици преди започването на наемния период – трябва да бъдат внесени:
   * Депозит за резервация- от 500 лева, който е част от бъдещия наем- внесен в срок указан в примерната сметка.
   * копие от шофьорска книжка
   * копие от лична карта или международен паспорт/за държави извън територията на ЕС със срок на валидност не по-малко от 6 месеца от определената дата за връщане/
   Б/ До 2 седмици или по-малко преди започването на наемния период - трябва да бъдат внесени:
   * цялата сума за наема за договорения период на ползване на караваната
   * копие от шофьорска книжка
   * копие от лична карта или международен паспорт


    
   2. Гаранционен депозит:

   При наемане на мотокараваната се внася депозит в размер на 750 лева. При наемане на новите мотокаравани: Катамарано1Light модел 2012, Катамарано Саунд модел 2012, PLA HP75 модел 2015, Plasy P72 модел 2016, Plasy P70G модел 2016 и Mister 435 модел 2016 се внася депозит в размер на 1200 лвТой се възстановява изцяло при завръщане, когато:
   * няма повреди върху караваната и оборудването
   * кемпера се освободи в определеното време и място, чиста и заредена с гориво, с почистена тоалетна, налични ключове, без липси по кухненско и хотелско обзавеждане, отразено в двустранен протокол /опис/, заредени бутилки с пропан бутан
    
   3. Плащания:

   ЕТ "Володя Игнатов - В & В" приема следните форми на плащания:

   * в брой
   * по банков път - (всички банкови такси по превода се заплащат от наредителя)

    
   4. Шофьори:

   Трябва да са на възраст между 30-70 години и да имат шофьорска книжка от поне 2 години. Последните не трябва да са с текущи нарушения.
   Всеки шофьор, на който му са наложени медицински или законови ограничения за шофиране трябва да информира ЕТ "Володя Игнатов - В & B" предварително. Шофьорската книжка и талона се представят за проверка при оформяне на документите.
    
   5. Съхраняване на багажа и личния автомобил: 

   Предоставяме на наемателя безплатен охраняем паркинг за времето през което той ползва караваната.
   ЕТ "Володя Игнатов - В & B" носи отговорност за целостта им след съставяне на приемо-предавателен протокол.
    
   6. Наличност:


   . ЕТ "Володя Игнатов - В & B" ще направи всичко възможно да Ви предостави караваната, която сте резервирали в уговореното време. Ако по някаква причина /катастрофа, кражба или др./ тя не е налична, ние ще се постараем да Ви снабдим с друго возило със същото или близко до това оборудване без допълнителни разходи. Ако това все пак не може да стане ЕТ "Володя Игнатов - В & B" ще ви възстанови внесената до момента сума.
    Срещу допълнително заплащане ЕТ "Володя Игнатов - В & B" може да подсигури:
   1.Спално бельо за 1 лице - олекотена завивка, възглавница, чаршаф, калъфка / за целият период 20 лв.
   2. Стойка за велосипеди -  за 2 бр. велосипеди - 30лв. за целия период
   3. Велосипед /за целият период/ 30 лв.
   4 Маса комплектована с четири седящи места /за целият период/ 40 лв.
   5 Детско столче /за целият период/ 20 лв.
   6.Комплект хавлии за 1 лице - 1 хавлия за баня, 1 хавлия, 1 кухненска хавлия 15 лв.
   7. Кухненско оборудване - чинии,чаши, вилици, ножове 30 лв.
   8. Навигация - 30 лв за целия период.
    

   7. Наемен период:

   Наемането на моторкараваната става в работен ден от 08.00 до 14.00 ч. от базата в гр. Казанлък.

   София -  най -рано в 11,00 часа

   При наемане и връщане на кемпери от град София - 200лв на посока.

   При наемането и връщане на кемпери от гр. Казанлък, НЕ СЕ заплаща такса!

   Във всички горепосочени градове, кемперът се връща с пълен резервоар с гориво.

   Освобождаването на караваната става не по-късно от 15 ч. във всички градове до 15,00 часа 

   За наемане или освобождаване на каравана:
   * в почивен ден се заплаща допълнително такса в размер на 20 лева
   * национален празник - 50 лева

   ВАЖНО!!! Не се връщат пари за по-ранно освобождаване на моторкараваната. Ако вземете кемпера по-късно от уговореното време, нямате право на по-късно връщане, освен ако не е уговорено друго в писмен вид, подписан от двете  страни.

   * Aко клиента върне кемпера след 15,00 часа в деня на връщане, ще се таксува още един ден наем.


    8. Санкции:

   1. За просрочените дни на връщане на моторкараваната според договора се заплаща:
   * дневната такса, съгласно ценоразписа
   * по 20 лева неустойка за всеки просрочен ден /освен ако не е с изричното разрешение на ЕТ "Володя Игнатов - B & B"/


   2. Допълнително се заплаща такса за:
   * непочистена тоалетна касета - 50 лева
   * неизмита външно каравана - 20лева
   * неизмита вътрешно каравана - 20лева
   * непочистен резервоар за отпадни води - 20 лева
   * при непълен резервоар с гориво се заплаща след неговото допълване
    
   9. Наем:

   В цената за наем се включват:
   * Пълно автокаско
   Повреди на покривната конструкция на караваната, причинена от неспазване на ограничения за максимална височина се заплащат изцяло от наемателя. В този случай не се прилага застраховката срещу всички рискове.
   * Застраховка гражданска отговорност
   * Пълен резервоар гориво
   * Пълен резервоар с чиста вода
   * Почистена тоалетна касета
   * Бутилка пропан бутан
   * Нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила на български и английски език
   Ако е необходима нощувка в хотел, след пристигането в гр. Казанлък или преди отпътуването от там, то тя се заплаща от туристите.
   ВОДАТА В РЕЗЕРВОАРА НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ!!!
    
   10. Застраховки:

   А. ET "Володя Игнатов - В & В" осигурява застраховка гражданска отговорност и пълно каско. Личната собственост не се покрива от застраховка, ако е оставена без надзор.
   Б. Препоръчваме на наемателя за неговата сигурност по пътищата и спокойствие по време на отпуската да сключи следните застраховки
   * застраховка срещу всички рискове
   * застраховка за анулиране на резервация
   * медицинска застраховки


    11. Неизправности, повреди, злополуки и ремонт:

   Ако възникнат някакви неизправности или повреди в караваната след започването на наемния период, наемателят е длъжен да уведоми ET "Володя Игнатов - В & В" по телефона веднага.
   А. Наемателят е отговорен за всички разходи, причинени в следствие на нарушение на Закона за движение по пътищата.
   В случай на злополука наемателят е длъжен да уведоми Пътна полиция на страната ,в която е настъпило ПТП и ET "Володя Игнатов - В & В".
   Наемателят е длъжен да изиска от съответните органи документ за произшествието. В противен случай след завръщане, всички разходи по ремонта са за негова сметка. Той е длъжен да проверява редовно нивото на масло в двигателя, налягането на гумите и въздушните възглавници..
   АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА мотокараваната да тегли или да бъде теглена от друго превозно средство!
   В. Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени в следствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на наемателя, са за негова сметка.
   С. Наемателят няма да получи друго возило, ако е използвал караваната недобросъвестно или повредата е причинена от небрежност.
   Шофьорът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол, назависимо че има документ за ПТП издаден от съответните органи.
   D. При повреда, счупване или злополука, причинена в следствие на небрежност или невнимание от Трета страна /доказано с протокол от Пътна полиция/, а не от наемателя, която го възпрепятства от пълноценно използване на караваната, е необходимо незабавно уведомяване дежурната служба на ET "Володя Игнатов - В & В" и предприемане на следните действия от страна на наемателя:
   * ремонт в най-близкия сервиз на FIAT
   * използване на Пътна помощ
   При условие, че наемодателя не може да осигури друга каравана до края на наемния период, ще възстанови на наемателя само сумата, равняваща се на неизползваните дни. Това ще стане, след като ET "Володя Игнатов - В & В" получи от своя страна застраховката по тази злополука.
   E. Всички суми по предходната точка, заплатени от наемателя, /оригинални фактури/ се възстановяват от наемодателя при представянето им пред ET "Володя Игнатов - В & В" при завръщането.
   За ремонт, смяна, при спукване или експлозия на гума, разходи не се възстановяват.
   F. ET "Володя Игнатов - В & В" не носи отговорност за последствията при неспазване на Законодателството и Закона за движение по пътищата на съответната страна.
   G. ET "Володя Игнатов - В & В" не носи отговорност при ностъпване на обстоятелства извън неговия контрол, които пораждат промени в маршрута /природни бедствия, военни действия, масови протести, стачки и др./, които възпрепятстват провеждането на заплануванотo мероприятие.
    
    
   12. Анулиране на резервация и неустойки:


   ET "Володя Игнатов - В & В" си запазва правото да анулира резервацията, когато:
   * шофьорска книжка или лична карта са с изтекъл срок или срокът им изтича по времме на пътуването
   * не е предоставен гаранционен депозит
   * при неспазване сроковете за плащане и подаване на необходимите документи от страна на наемателя, както и при подаване на неверни или неточни документи
   В тези случаи, всички суми, платени от наемателя не подлежат на връщане.
   В случай,че наемателя прекрати по свое желание пътуването, той няма право да претендира за възстановяване на суми.
   Спазването на условията по този договор гарантира една незабравима ваканция на Вас и Вашето семейство.

    

    

                                                                              

    

    

    

    

    

    

    

 • Кемпери под наем  © 2012 

  ЕТ ''Володя Игнатов В&В'